Đoạt cup Vô Địch giải bóng đá nam 7 người huyện Kon Plông chào mừng 44 năm ngày giải phóng huyện Kon Plông (30/101974-30/10/2018)

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Kế hoạch 11/KH-VHTT, ngày 18/9/2018 về việc tổ chức giải bóng đá nam 7 người năm 2018. Từ ngày 22/10/2018 đến hết 26/10/2018, toàn giải có 12 đội tham gia, kết quả đội Phòng Giáo dục và Đào tạo đã bảo vệ được cup vô địch bảo vệ lần thứ 3 (năm 2014, năm 2017 và năm 2018), đây là kết quả xứng đáng của toàn ngành giáo dục đặc biệt là sự nổ lực của toàn đội bóng. Xin được hoan nghênh.