07/TB-HĐTD, ngày 07/11/2023 về việc thông báo kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và triệu tập người đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia dự tuyển vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Plông năm học 2023-2024

Lượt xem:

Đọc bài viết