Giới thiệu

Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện KonPlông được thành lập theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND, ngày 16/04/2002 của Uỷ ban nhân dân huyện KonPlông. Đến năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT quản lý trưc tiếp 33 đơn vị trường (10 trường mầm non, 12 trường Tiểu học và 11 trường THCS) với 386 lớp và 6.391 học sinh.