Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện KonPlông được thành lập theo Quyết định số 09/2002/QĐ-UBND, ngày 16/04/2002 của Uỷ ban nhân dân huyện KonPlông.

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Kon Plông

  • Điện thoại: 02606.288.222
  • Email: pgdkonplong.kontum@moet.edu.vn
  • Trụ sở: Thôn Măng Đen, Thị Trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum