Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện KonPlông được thành lập theo Quyết định số 02/2009/QĐ-UBND, ngày 16/04/2002 của Uỷ ban nhân dân huyện KonPlông. Đến năm học 2017-2018, Phòng GD&ĐT quản lý trưc tiếp 33 đơn vị trường (10 trường mầm non, 12 trường Tiểu học và 11 trường THCS) với 386 lớp và 6.391 học sinh.

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Kon Plông

  • Điện thoại: 02603.848.069
  • Email: pgdkonplong.kontum@moet.edu.vn
  • Trụ sở: Thôn Măng Đen, Thị Trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum