Trao quà khuyến học 2018-2019 tại Đăk Nên, Đăk Ring và Măng Đen.

Trao quà khuyến học 2018-2019 tại Đăk Nên, Đăk Ring và Măng Đen.

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 46/HKH-VP ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Hội Khuyến học Tỉnh Kon Tum về việc trao học bổng Khuyến học năm học 2018- 2019. Ngày 24/8/2018, Hội khuyến học tỉnh phối hợp với Sở LĐ-TB-XH và Phòng GD&ĐT đã tổ chức trao học bổng Khuyến học do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Hội Khuyến học Việt Nam tài trợ cho [...]