454/QĐ-UBND, ngày 19/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Lượt xem:

Đọc bài viết