Thông báo 66/TB-HĐTD, ngày 29/9/2022 về kết quả kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và đủ điều kiện tiêu chuẩn tham gia dự tuyển vòng 2 tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT huyện Kon Plông

Lượt xem:

Đọc bài viết