Thông báo 71/TB-HĐTD, ngày 11/10/2022 về kết quả chấm điểm sát hạch tuyển dụng ngành giáo dục huyện Kon Plông năm 2022.

Lượt xem:

Đọc bài viết