Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Kon Plông năm 2017

Lượt xem:

Đọc bài viết

Ngày 06/01/2017 Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2017 trên địa bàn huyện
Theo đó, nhu cầu tuyển dụng viên chức cấp huyện năm 2017 là 05 chỉ tiêu, cụ thể:

– Sự nghiệp Y tế xã hội (Hội chữ thập đỏ): 01 chỉ tiêu.

– Sự nghiệp Văn hóa – Thông tin:               01 chỉ tiêu.

– Sự nghiệp khác:                                       03 chỉ tiêu (Biên chế làm công tác dịch vụ, hội nghị: 02 chỉ tiêu; Trạm Khuyến nông & dịch vụ Nông lâm nghiệp 01 chỉ tiêu).

Tải về Kế hoạch tuyển dụng tại đây